Şirketler Hukuku

Büromuz, yerel ve çok uluslu şirketler ile finans kuruluşları da dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası orijinli ticaret şirketlerine faaliyet gösterdikleri sektörlerin mevcut durum ve gereksinimlerini de dikkate alarak başta 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat ile ilgili profesyonel hukuki tavsiye ve destek sunmaktadır.

Bunun yanı sıra In-Nova Legal, kurumsal müvekkillerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve revize edilmesi konularında derin bir tecrübeye sahiptir.

Büromuzun, Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku alanındaki sunmuş olduğu hizmetler, ortaya çıkan veya çıkabilecek tüm hukuki ihtilafların sonuca bağlanması için müzakerelerin gerçekleştirilmesi, mahkemeler tahtında temsil faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerektiğinde tahkim gibi alternatif yöntemlere başvurulması gibi her türlü uyuşmazlık çözüm metodunu kapsamaktadır.

Büromuz tarafından, Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunmayı planlayan ulusal ve uluslararası şirketlerin kuruluş aşaması ve daha sonraki faaliyetleri süresince ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gerekli hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi hedeflenmektedir.

Şirketler Hukuku ve Menkul Kıymetler alanında tarafımızca verilecek hizmetlerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir;

* Şirket Ana Sözleşmesi ve Hissedarlar Sözleşmesinin hazırlanması, müzakeresi ve tescili,
* Yerel ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemlerinin takip edilmesi,
* Olağan ve Olağanüstü genel kurullarının yapılması
* İrtibat büroları ve şube kuruluşlarının gerçekleştirilmesi,
* Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabetin Önlenmesi mevzuatından kaynaklı ihtilafların giderilmesi,
* Tüketicinin Korunması Hakkındaki mevzuattan kaynaklanan işlemlerin yürütülmesi,
* Sermaye artırımı ya da indirimi,
* Hisse senetlerinin devri ve/veya rehni ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
* Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulması ve ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların halli,
* Şirketlerin hukuki açıdan incelenerek rapor hazırlanması (Due-diligence)