Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku ile ilgili olarak sunmuş olduğumuz danışmanlık hizmeti hem sigorta şirketleri hem de sigorta himayesinden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişilerin haklarının korunması ve temsilini kapsamaktadır. Büromuz ortaklarının bu alandaki çalışmalarının bir kısmı aşağıdaki gibidir;

* İhtiyari ve zorunlu sigortalar başta olmak üzere sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü,
* Rücu Davalarının takibi,
* Poliçe taslaklarının ve belgelerin hazırlanması.