İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

in-novalegal, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında, iş ilişkisinin başladığı andan sona erdiği ana kadar izlenmesi gereken prosedürün hukuki alt yapısının oluşturulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesi, Yüksek Mahkeme içtihatları ve değişen mevzuat ışığında müvekkillerin zamanında bilgilendirilmesi, bireysel ve toplu iş hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi ve işyeri uygulamalarının yeniden yapılandırılması noktasında müvekkillerine profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Nitekim resmi merciler ile (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu vs.) yapılan yazışmaların hazırlanması, ilgili yasal mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve yeni uygulamalar (özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgeleri) hakkında yazılı bilgilendirmelerin periyodik olarak yapılması da müvekkillere sunulan hizmet içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki hizmetlerimize dair çalışmalarımızın bazıları aşağıda sıralanmıştır;

* Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerinin yapılması,
* Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli,
* İş kazası ve hastalıklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi,
* Çalışma ortamlarının özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından yürürlükteki mevzuat ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi.