İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Büromuz, taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun her türlü hukuki iş ve işlemin yapılması için hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta, bunların yanı sıra, inşaat ve gayrimenkul hukuku konularından doğan hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması noktasında da müvekkillerinin menfaatlerini en yüksek düzeyde korumaktadır.

in-novalegal, gayrimenkullere ilişkin başta tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ile belediyeler olmak üzere inceleme, değerlendirme ve durum tespit çalışmaları da yürütmektedir.

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku alanında büromuz nezdinde verilen hizmetlerin bazıları şunlardır;

* Tapu ve Kadastro Müdürlükleri nezdindeki işlemler,
* İpotek tesisi ve fekkine ilişkin işlemlerin takibi,
* Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve hak sahipleri ile müzakerelerin gerçekleştirilmesi,
* Hukuki Durum Tespit çalışmalarının yapılması (Due-diligence),
* Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
* İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin takip edilmesi.