İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi hukuku alanında ayırt edilebilen bir tecrübesi bulunan in-novalegal, idare ve vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların sona erdirilmesi noktasında müvekkillerine gerek idari otoriteler gerekse de mahkemeler nezdinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda büromuz, başta ithalat ve ihracat faaliyetlerinden doğan gümrük vergileri ve sair mali yükümlülükler olmak üzere müvekkillerinin vergi otoriteleri nezdinde karşılaştıkları uyuşmazlıkları etkin şekilde çözüme bağlamayı hedeflemektedir.

in-novalegal, idari makamların kamusal gücü kullanarak tesis ettikleri idari işlemler ve bunlardan doğan zararların tazmin edilmesi başta olmak üzere idari yargı mercilerine intikal etmiş tüm uyuşmazlıkların sonuca bağlanması hususunda önemli bir tecrübeye sahiptir.