İcra ve İflas Hukuku

in-novalegal, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda müvekkillerinin alacaklarının tahsil edilmesi, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü hususunda İcra Mahkemeleri ve Genel Mahkemelerdeki süreçlerin takip edilmesi ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, genel kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflara çözüm üretilmesi, gerektiğinde iflas prosedürünün işletilmesi veya borçlunun iflası halinde alacaklının alacağının iflas masasına kayıt edilmesi, iflas masasının teşekkülü, alacakların tahsili için yasal girişimlerin yerine getirilmesi; Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin belirli koşullar altında borca batıklığını ortadan kaldırarak varlığını sürdürmesi için İcra İflas Kanunu’nun 179. maddesi gereğince gerekli yasal girişimlerin yerine getirilmesi kapsamında her türlü uyuşmazlığın çözümü hususunda gerekli hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.

in-novalegal, icra işlemlerinin başlatılması ve kesinleştirilmesi sonrasında borçlu ve/veya borçluların tüm menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları ile ilgili olarak kapsamlı araştırma yaparak hasıl olacak sonuca göre gerekli işlemlerin zaman kaybedilmeksizin gerçekleştirilmesini temin etmektedir.