Enerji Hukuku

in-novalegal ortakları enerji sektöründe tecrübe, bilgi ve birikime sahip olup şu ana kadar özellikle elektrik üretim santrallerinin özelleştirilmesi konusunda kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermişler ve başta yabancılara gayrimenkul satışı, Hazine’ye ait taşınmazların devri, tasdik edilen projeler için kamulaştırmalar, özelleştirme metotları (satım, kira, işletme haklarının devri, -yap-işlet-devret, yap-işlet, kar paylaşım modelleri) konularında hukuki destek sağlamışlardır.

Büromuz, ayrıca maden arama ve işletme ruhsat ve izinleri, ruhsat devri, devlete ait haklar ve madencilik sektöründeki birleşme & devralmalar gibi konulara ilişkin olarak maden hukuku alanında da danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Enerji Hukuku alanındaki hizmetlerimize belli başlı çalışmalarımız aşağıda sıralanmıştır;

* İlgili kamu ve özel kurumlar ile diyalog kurularak müvekkillerine ilgili mevzuat yanında söz konusu sektör hakkında bir detaylı inceleme (Due-Dilligence) raporu hazırlanması,
* Proje geliştirme ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili hukuki dokümanların hazırlanması,
* Yüklenici, taşeron ve tedarikçi arasındaki müzakerelerde danışmanlık ve ilgili sözleşme taslaklarının hazırlanması,