Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar büromuz tarafından temsil edilmekte ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü hukuki hizmet büromuz ortakları ve danışmanlarınca sunulmaktadır.

in-novalegal tarafından, banka ve diğer finans kuruluşlarına, genel bankacılık konuları, ticari krediler, leasing işlemleri, teminatlı ve teminatsız kredi müesseseleri, banka teminat mektupları, tüketici kredileri ve perakende bankacılık ürünleri, alacak tahsili, iflas ve yeniden yapılandırma işlemleri, varlık satın alma ve satışı ve sigorta hukukundan kaynaklanan tüm hukuki işlemler ile ilgili profesyonel hukuki görüş verilmesi hedeflenmektedir.